Werkgevers

Werknemers met financiële problemen kunnen uw organisatie veel geld kosten. Een van de meest voorkomende signalen dat werknemers financiële problemen hebben is loonbeslag. Maar een werknemer kan ook financiële problemen hebben zonder daar iets over te vertellen. Meestal zijn er wel signalen dat er iets aan de hand is. Deze signalen kunnen zijn:

  • Stress of concentratieproblemen;
  • Verhoogd (ziekte-) verzuim;
  • Geld lenen van collega’s;
  • Verzoek om lening of voorschot;
  • Verzoek om extra werkuren;
  • Verzoek om uitbetaling van vakantie-uren;
  • Ongelukken op de werkvloer door dubbele banen.

Herkent u dit? Dan kan ik helpen!

Persoonlijke budgetcoaching van uw medewerkers levert u als werkgever financieel voordeel op. Bij medewerkers met financiële zorgen gaat de productiviteit omlaag, ze verzuimen meer, kosten uw organisatie veel tijd en maken uw organisatie gevoeliger voor fraude en diefstal. Met budgetcoaching wordt vroegtijdig ingegrepen en kan escalatie van deze problemen worden voorkomen. Een eenmalige investering in een gemiddeld coachingstraject zorgt ervoor dat u jaar in, jaar uit veel kosten bespaart.

Gemiddelde kosten per werknemer met schulden per jaar:

*Uit onderzoek van Nibud is 1 op de 6 ziektemeldingen toe te schrijven aan financiële problemen. Een medewerker met financiële problemen kost per jaar volgens onderzoek van het Nibud, 20% aan productiviteitsverlies en 9 verzuimdagen. Uitgaande van een modaal inkomen van € 33.276 zijn de kosten van productieverlies ongeveer € 7500- per jaar of meer afhankelijk van de problematiek.

De kosten van een budgetcoach zijn aanzienlijk lager dan de kosten die hierboven worden beschreven.
Budgetcoach Woerden zorgt voor balans tussen inkomsten en uitgaven. Als betrokken budgetcoach zorg ik ervoor dat uw werknemer meer inzicht krijgt in zijn/haar financiën. Daarnaast wordt bekeken of er optimaal gebruik gemaakt wordt van de wettelijke toelagen.

Ik leer uw werknemer de inkomsten en uitgaven in balans te brengen en hoe hij/zij deze lijn kan vasthouden. Na het volgen van het coachingstraject zal de financiële situatie van uw werknemer aanzienlijk verbeteren. Zo heeft u binnen de kortste keren weer een lekker in zijn vel zittende medewerker die weer 100% inzetbaar is. Mocht blijken dat de medewerker te laat aan de bel heeft getrokken waardoor de schuld problematisch is geworden dan kan ik dit in ieder geval signaleren en desgewenst zo snel mogelijk een budgetbeheerder inschakelen.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie. Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend en uiteraard worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.