Over mij

12919327_1178854175467699_737124077_o

Linda Tomasoa-Slagter

In de ruim 9 jaar dat ik als medewerker van een grote bank met particuliere klanten heb mogen werken, heb ik veel geleerd over de belangrijke financiële trajecten in een mensenleven. Ik adviseerde over leningen, kredieten, pensioenen, beleggingen, rekening courant beheer en – helaas – ook over schulden.  Daarbij ontwikkelde zich bij mij steeds meer de behoefte om mensen een geïntegreerd en samenhangend advies te geven bij deze bank. Niet het accent op welk financiële producten we mensen willen verkopen, maar wat het beste past binnen het totale plaatje van inkomsten, vaste lasten en verplichtingen. Daarbij probeerde ik per persoon en situatie te bedenken wat het verstandigste was, wat de beste financiële planning zou zijn, en hoe deze persoon het beste de financiële controle kon behouden.

Gaandeweg werd mij duidelijk hoezeer mensen vandaag de dag eigenlijk gebaat zijn bij een budgetcoach voor hun financiële gezondheid.

Om deze reden heb ik de opleiding ‘Budgetcoach’ gevolgd en ben ik zelfstandig budgetcoach geworden Het feit dat ik zelf een huishouden heb met een echtgenoot en twee kinderen van drie en vier jaar, geeft aan dat ik een hele realistische financiële coach ben. Net als mijn klanten, heb ook ik te maken met de financiële rompslomp van het dagelijks leven

In de samenwerking met de cliënt staan voor mij openheid en betrouwbaarheid centraal. Een goede budgetcoach die ook het vertrouwen krijgt van de andere partij (zoals bijvoorbeeld de schuldeiser(s) of Belastingdienst met wie eventueel moet worden onderhandeld) is deskundig en onafhankelijk. En daarnaast natuurlijk discreet.

Ik beschik over een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) die is uitgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met deze verklaring is mijn integriteit getoetst.