Vrijwillig Beheer

Soms lukt het toch niet om zelf de controle over de financiën te krijgen. Veelal gaan mensen dan naar een kantonrechter om een “bewind” te laten opleggen. Dit is erg kostbaar, vooral omdat het in veel gevallen niet echt nodig is omdat deze mensen het ook af kunnen met “vrijwillig beheer”. Dit is dus zonder tussenkomst van de kantonrechter.

Het voordeel van Vrijwillig Beheer is dat er geen wachtlijsten zijn en u daardoor snel wordt geholpen. Er zal zo nodig een extra rekening op uw eigen naam geopend worden waarvan de budgetcoach alle betalingen verricht.
Voor Vrijwillig Beheer is het uitgangspunt dat de cliënt altijd zelf verantwoordelijk blijft.
Op elk gewenst moment kunt u contact opnemen voor inzage in uw rekening.

Wat doe ik voor u?

Het op een rij zetten van uw inkomsten en uitgaven;

 • Uw schuldeisers benaderen en een regeling treffen;
 • Het ontvangen van de (maandelijkse) inkomsten;
 • Het betalen van alle vaste lasten (bij voldoende saldo);
 • Het maandelijks reserveren van geld voor onverwachte uitgaven;
 • Het doorboeken van het overeengekomen dag-, week- of maandgeld naar uw leefgeldrekening;
 • Het regelen van al uw (financiële) postzaken.

Indien van toepassing:

 • Het aanvragen/wijzigen van toeslagen bij de belastingdienst;
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand en andere sociale regelingen bij de gemeente;
 • Het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting;
 • Het erop toezien dat u voldoende verzekerd bent voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid (WA) en, indien nodig, het afsluiten van verzekeringen;
 • Het bemiddelen in het oplossen van kleine schulden/achterstanden.
 • Problematische schulden worden niet in behandeling genomen maar doorverwezen.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie. Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend en uiteraard worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.