Werkwijze

Bij elk traject zal allereerst een intake plaatsvinden. Ik zal bij u langs komen om kennis te maken en de situatie helder te krijgen.
Na dit gesprek kan ik u aangeven hoe ik u kan helpen en een indicatie geven wat dit zal gaan kosten.
De duur van het coachingstraject is gemiddeld 9 uur, maar kan variëren afhankelijk van hoe complex de situatie en de administratie is.

Het traject betstaat uit:

  • Het op orde brengen van de administratie;
  • Het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven (maand en jaar);
  • Indien aanwezig benaderen schuldeisers;
  • Het vastleggen van afspraken in een overeenkomst (zo is het helder voor beide partijen en weet u wat er van u wordt verwacht);
  • Het opstellen van een plan van aanpak;
  • Coaching op de gemaakte afspraken;
  • Bespreken of er besparingen mogelijk zijn;
  • Kijken naar mogelijkheden extra inkomen en/of toeslagen;
  • Na eventuele besparingen en/of inkomen/toeslagen nieuw overzicht maken;
  • Nazorg en evaluatie.

Uit ervaring blijkt dat men de financiën beter op orde houdt als er, nadat men alles zelf weer regelt, regelmatig contact is tussen de budgetcoach en cliënt. Zo kan de situatie met de coach worden doorgenomen en kan deze u zonodig op tijd attenderen op eventuele zaken.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie. Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend en uiteraard worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.